Du er her

Grunnlag for parkeringspolitikk i Akershus

Forfattere: Jan U Hanssen, Petter Christiansen
Rapportnr: 1489/2016
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1714-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten beskriver parkeringstiltak som kommunene kan benytte for å påvirke transport og arealbruk. Parkeringsnormene kan ses som et styringsverktøy knyttet til kommunenes miljø- og arealutvikling, men dette kan også kreve samarbeid mellom nabo¬¬kommuner. Maksimumsnormer for næringsbygg vil påvirke bilbruken og utbyggeres lokaliseringspreferanser. Parkeringens kostnader bør synliggjøres ved at parkering avgiftsbelegges. Offentlige arbeidsgivere bør derfor ikke lenger tilby sine ansatte gratis parkering. I kommuner som forventer stor vekst bør det vurderes om større, felles parkeringsanlegg kan gi rom for sambruk og dekning av parkeringsbehovet med færre plasser samlet sett enn om parkeringen spres på en rekke separate bygninger.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger