Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Indikatorer for miljøvennlig bytransport - sammenhenger og sammenligninger

Indikatorer for miljøvennlig bytransport - sammenhenger og sammenligninger

Forfattere: Vibeke Nenseth, Petter Christiansen, May Hald
Rapportnr: 1210/2012
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1351-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Indikatorer som viser og varsler om vesentlige utviklingstrekk og sammenhenger blir stadig viktigere for politikk og planlegging. Vårt indikatorsett med drivkrefter, transportfaktorer, miljøendringer og politisk innsats viser bl a at attraktive byer (med folkevekst, inntektsvekst, høyt utdanningsnivå og høy grad av tjenesteyting) skårer bra på miljøvennlig transport og har lavest utslippsvekst. Det betyr at urbanisering både i fysisk, økonomisk og sosiokulturell forstand er vesentlig for mer miljøvennlige mobilitetsmønstre. Med bedre kunnskap om de mange drivkreftene som ser ut til å påvirke byenes mobilitetsmønstre og transportutslipp er det mulig å få et bredere bilde av vesentlige utviklingstrekk og politisk handlingsrom.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger