Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bystruktur og transport. En studie av personreiser i byer og tettsteder

Bystruktur og transport. En studie av personreiser i byer og tettsteder

Forfattere: Øystein Engebretsen, Petter Christiansen
Rapportnr: 1178/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1271-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inngår i Vegdirektoratets etatsprogram ”Miljøvennlig bytransport” og tar for seg reisevaner i byer og tettsteder med særlig vekt på byer over 50 000 innbyggere. Analysene er basert på data fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 med påkodede data om geografiske forhold hentet fra ulike kilder. Det er lagt vekt på geografiske analyser. Enkelte resultater er presentert som tematiske kart.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger