Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Innfartsparkering i Hordaland – resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Innfartsparkering i Hordaland – resultater fra spørreundersøkelse og nummerskiltregistrering

Forfattere: Petter Christiansen
Rapportnr: 1342/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1552-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten dokumenterer resultater fra spørreundersøkelser gjennomført ved et utvalg stasjoner og holdeplasser i regionen, samt resultater fra nummerskiltregistrering av biler som er parkert på innfartsparkeringsplasser. Resultatene viser at 30 prosent av bilførere er bosatt innen to kilometer fra innfartsparkeringen. De viktigste grunnene til at bilførere ikke kjører hele veien er at det er kø og restriksjoner på parkering ved arbeidsplassen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger