Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Effekter av Gjensidiges omlokalisering fra Lysaker til Bjørvika

Effekter av Gjensidiges omlokalisering fra Lysaker til Bjørvika

Forfattere: Petter Christiansen, Tom Erik Julsrud
Rapportnr: 1344/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1554-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Flytting av Gjensidiges virksomhet fra Sollerud (Lysaker) til Schweigaardsgate har medført en 39 prosentpoengs reduksjon i bilandelen på reiser til og fra arbeid. Kollektivandelen har økt med 38 prosentpoeng. Dette er beregnet til å tilsvare 175 000 færre bilturer årlig. Bilandelen er også betydelig redusert for tjenestereiser. Noe av denne effekten reduseres ved at 11 prosent mener andre personer i husholdningen kjører mer som følge av at ansatte hos Gjensidige ikke lenger kjører bil. 40 prosent av de ansatte har fått mer enn 10 minutters lengre arbeidsreise (én vei). Likevel er ansatte omtrent like fornøyd med arbeidsreisen etter flytting. 15 prosent er ikke fornøyde med hvordan de klarer å fordele tid mellom familie og arbeid

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger