Du er her

Kirsten Hegsvold

Cand.polit.
Stilling Forsker
E-post khe@toi.no
Direkte telefon 99 24 11 33
Avdeling Økonomiske analyser
Forskningsområde Samfunnsøkonomiske analyser
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger