Du er her

Kirsten Hegsvold

Cand.polit.
Stilling Forsker
E-post khe@toi.no
Direkte telefon 99 24 11 33
Avdeling Økonomiske analyser
Forskningsområde Samfunnsøkonomiske analyser
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger