Du er her

Beslutningsgrunnlaget for jernbanereformen

Forfattere: Silvia Johanne Olsen, Kirsten Hegsvold
Rapportnr: 1946/2023
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2005-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Dette er en studie av hvilken grad beslutningsgrunnlaget for jernbanereformen fremstår som evidensbasert, eller om det i første rekke er preget av EU-anbefalinger eller «Solbergpolitikk». Beslutningsgrunnlaget omfatter i første rekke Stortingsmeldingen «På rett vei». Meldingen kjennetegnes av en relativt streng fortolkning av EU-regelverk og EU-anbefalinger. Den synes i liten grad å være preget av partipolitikk der denne ikke sammenfaller med hva EU anbefaler. Stortingsmeldingen mangler ellers referanser og erfaringsgjennomganger, og den mangler også drøftinger av alternativer til de løsningene som blir presentert.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger