Du er her

  • > Publikasjoner
  • > EcoEnvi (When) are financial policy instruments environmentally effective?

EcoEnvi (When) are financial policy instruments environmentally effective?

Forfattere: Farideh Ramjerdi, Jonas Eliasson, Rune Elvik, Oddgeir Osland, Petter Christiansen, Hege Westskog
Rapportnr: 1298/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1496-6
Språk: English
Vedlegg Summary
Hele rapporten

Når) er miljømessige økonomiske virkemidler effektive? Er de «efficient», effektive og legitime? Er økonomiske virkemidler alene tilstrekkelig til å svare på kompleksiteten i transportsystemet? Kan atferdsøkonomi eller institusjonell sosiologi gi støtte til utformingen av de økonomiske virkemidlene for å møte de miljømessige utfordringene vi står overfor i vår tid? Denne rapporten oppsummerer ulike arbeidspakker i prosjektet EcoEnvi, utviklet for å møte disse spørsmålene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger