Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Overordnet senterstruktur og lokalisering av handel og næring i Malvik

Overordnet senterstruktur og lokalisering av handel og næring i Malvik

Forfattere: Aud Tennøy, Petter Christiansen, Jan U Hanssen, Liva Vågane
Rapportnr: 1219/2012
ISBN: 978-82-480-1362-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1361-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Malvik kommune hadde behov for et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne gjøre beslutninger om sentrumsutvikling og lokalisering av ny næring i kommunen. Transportøkonomisk institutt (TØI) definerte og analyserte fire forskjellige framtidsbilder: Status Quo, Utvikling av tettstedene til å bli mer like, Hommelvik som levende sentrum i Malvik og Sveberg som sentrum i Malvik. For hvert framtidsbilde vurderte vi bilavhengighet, klimagassutslipp, tilgjengelighet med og uten bil til ulike funksjoner, attraktivitet for nye framtidige innbyggere og for nye bedrifter, samt bedring av folkehelsen. Videre vurderte vi kostnader for kommunen og samfunnet, samt om utviklingen er i tråd med nasjonale og regionale føringer. I sammenligningen av de fire framtidsbildene kom Hommelvik som levende sentrum i Malvik best ut.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger