Du er her

Bjørne Grimsrud

Cand.oecon.
Stilling Administrerende direktør
E-post bjg@toi.no
Direkte telefon 90 52 51 57
Avdeling Administrasjonsavdeling
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger