Du er her

Lars Hansson

Stilling IT-leder
E-post lha@toi.no
Direkte telefon 90 19 56 76
Avdeling Administrasjonsavdeling
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger