Du er her

Ingrid Jenserud

og Master i Internasjonal Handel
Stilling Forsker
E-post ije@toi.no
Direkte telefon 93 61 75 44
Avdeling Teknologianalyse og Innovasjon
Forskningsområde Logistikk og innovasjon
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger