Du er her

Ingrid Jenserud

og Master i Internasjonal Handel
Stilling Forsker
E-post ije@toi.no
Direkte telefon 93 61 75 44
Avdeling Teknologianalyse og Innovasjon
Forskningsområde Logistikk og innovasjon
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger