Du er her

Anders Kielland

Stilling Forsker II
E-post aki@toi.no
Direkte telefon 99 69 19 68
Avdeling Teknologianalyse og Innovasjon
Forskningsområde Maskinlæring og avansert databehandling
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger