Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hva forklarer nedgangen i antall drepte eller hardt skadde i trafikken etter 2000?

Hva forklarer nedgangen i antall drepte eller hardt skadde i trafikken etter 2000?

Forfattere: Rune Elvik, Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1816/2021
ISBN: 978-82-480-2342-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2341-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Faktorer som kan forklare nedgangen i antall drepte eller hardt skadde i trafikken etter 2000 er identifisert. De tre viktigste faktorene er en tendens til lavere fart, tiltak på vegnettet og sikrere kjøretøy. Andre faktorer er, for eksempel, økt bruk av bilbelter og lavere skadetall blant barn. Faktorene som er identifisert forklarer til sammen 59% (54%;64%) av nedgangen i antall drepte eller hardt skadde.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger