Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av NSBs styringssystem. Dokumentasjonsrapport

Evaluering av NSBs styringssystem. Dokumentasjonsrapport

Forfattere: Harald Minken, Rune Elvik, Inger Beate Hovi, Odd Skarstad
Rapportnr: 341/1996
ISBN: 82-7133-991-5
Språk: Norwegian

Styringssystemet for NSB som blei innført i 1990, var et framskritt, men jernbanen som transportform har fortsatt å tape terreng, og NSBs økonomi har fortsatt å volde problemer. Det er behov for bl.a. regelmessige analyser av hva et samfunnsøkonomisk riktig tilbud vil si, og en praktisering av offentlige kjøp av jernbanetransport som øker NSB BAs ansvar for kostnads-overskridelser. Det bør gjøres en egen analyse av nærtrafikken. TØI har gjennomført evalueringen av styrings-systemet på oppdrag av Samferdselsdepartemen-tet. Den organisatoriske delingen av NSB som nylig er gjennomført, er ikke evaluert i denne rapporten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger