Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Er bedringen i trafikksikkerheten stoppet opp?

Has progress in improving road safety come to a stop?

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 792/2005
ISBN: 82-480-0545-3
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0546-1
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det er utført en analyse av utviklingen av antallet skadde eller drepte i trafikken i Norge i perioden 1979-2003, med sikte på å finne faktorer som kan forklare variasjoner i endringstakten, spesielt hvorfor nedgangen i antallet drepte i trafikken har stagnert etter 1996. Analysene kan i liten grad peke på bestemte faktorer som forklarer hvorfor antallet drepte i noen perioder synker drastisk, mens tallet i andre perioder ikke synker i det hele tatt. Variasjonene i endringstakt er stort sett tilfeldige. Enkle trendlinjer beskriver den langsiktige utviklingen nesten like godt som multivariate analyser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger