Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Potensialet for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken i perioden 2018-2030

The potential for reducing the number of killed or seriously injured road users in Norway in the period 2018-2030

Forfattere: Rune Elvik, Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1764/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1572-7
Språk: English
Vedlegg Hele rapporten - kun på engelsk
Summary

Mulighetene for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken ved maksimal bruk av 33 trafikksikkerhetstiltak er undersøkt. Det er mulig å redusere antall drepte i 2024 og 2030 til 40-60 og antall hardt skadde i 2024 og 2030 til 300-390. Et mål om høyst 500 drepte og hardt skadde i 2024 kan nås ved maksimal innsats for alle tiltak. Målet om høyst 350 drepte og hardt skadde i 2030 synes vanskeligere å nå. Fallskader blant fotgjengere kan reduseres med 15-23% ved bedre vinterdrift.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger