Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Trafikksikkerhehtshåndboken (del 1): Bakgrunnsinformasjon og leseveiledning

Trafikksikkerhehtshåndboken (del 1): Bakgrunnsinformasjon og leseveiledning

Forfattere: Alena Katharina Høye, Rune Elvik
Rapportnr: 1692/2019
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2225-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Trafikksikkerhetshåndboken gir en oversikt over kunnskap om virkningene av ulike trafikksikkerhetstiltak på antall ulykker. Trafikksikkerhetshåndboken bygger på forskning og undersøkelser om virkninger av trafikksikkerhetstiltak utført over hele verden og gir, så langt det er mulig, tallmessige anslag om virkninger på antall ulykker, drepte og skadde. Denne rapporten inneholder introduksjonsdelen til Trafikksikkerhetshåndboken. En kort versjon finnes i webversjonen av Trafikksikkerhetshåndboken på tsh.toi.no. Rapporten presenterer bakgrunnsinformasjon om trafikksikkerhet og trafikksikkerhetsforskning, generell informasjon om ulykker og risiko i trafikken, både i Norge og internasjonalt, samt om ulykkeskostnader og nyttekostnadsanalyser. Den inneholder også en innføring i metaanalyse med blant annet retningslinjer for systematiske litteratursøk og de viktigste statistiske metodene for log-odds metaanalyse og sensitivitetsanalyser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger