Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Barrierer mot bruk av effektivitetsanalyse i utforming av trafikksikkerhetspolitikk

Barriers to the use of efficiency assessment tools in road safety policy

Forfattere: Rune Elvik, Knut Veisten
Rapportnr: 785/2005
ISBN: 82-480-0530-5
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0531-3
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Effektivitetsanalyser, som nyttekostnadsanalyse, har ikke blitt mye brukt for vurdering av trafikksikkerhetstiltak. Mer bruk av effektivitetsanalyse i trafikksikkerhetspolitikken vil forbedre utvelgelsen av fornuftige tiltak. Om disse trafikksikkerhetstiltakene blir implementert, vil antallet drepte og skadde på europeiske veger høyst sannsynlig gå ned. I denne rapporten blir barrierer mot bruk av effektivitetsanalyse identifisert. Mer kunnskap om effekten av trafikksikkerhetstiltak, mer kunnskap om hva økonomisk verdsetting innebærer og bedre formidling av resultater fra effektivitetsanalysene kan bidra til at barrierene mot bruk reduseres.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger