Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Evaluering av hovedvegomlegginger i Oslo. Effekter på antall ulykker, skadegrad og ulykkestype

Evaluering av hovedvegomlegginger i Oslo. Effekter på antall ulykker, skadegrad og ulykkestype

Forfattere: Astrid Helene Amundsen, Rune Elvik
Rapportnr: 553/2002
ISBN: 82-480-0238-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Summary

Evalueringen omfatter fire av hovedvegutbyggingene i Oslo på 1990 tallet: - Festningstunnelen - Granfosstunnelen - Sinsen/Storo krysset - Ekebergtunnelen Effekten på trafikksikkerhet, skadegrad og ulykkestyper er analysert. Analysen er en før- etter undersøkelse med kontroll for regresjon og for ulykkesutviklingen i resten av Oslo. Trafikkarbeidet i alle de fire områdene har økt i analyseperioden, samt at ulykkesrisikoen er redusert. Den største reduksjonen i ulykkesrisiko var i Sinsen/Storo kryssene. Alvorlighetsgraden er redusert på tre av vegstrekningene. Det er særlig ulykkestypene kryss og fotgjengeulykkene som har hatt en nedgang.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger