Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kjem ein Trygt heim for ein 50-lapp? Evaluering av tiltaket "Trygt heim for ein 50-lapp" i Sogn og Fjordane i perioden 2002-2004

Kjem ein Trygt heim for ein 50-lapp? Evaluering av tiltaket "Trygt heim for ein 50-lapp" i Sogn og Fjordane i perioden 2002-2004

Forfattere: Katrine Næss Kjørstad, Pål Ulleberg, Peter Christensen, Rune Elvik, Åse Nossum
Rapportnr: 795/2005
ISBN: 82-480-0553-4
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0554-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

"Trygt heim for ein 50-lapp" går ut på at det natt til søndag er satt opp subsidierte maxi-taxier og rutebusser fra ulike byer og tettsteder i Sogn og Fjordane. Målet med tiltaket er å redusere helgeulykker i trafikken. En spørreundersøkelse gjennomført blant ungdom i fylket viser at mange kjenner til tilbudet, men at informasjon om når og hvor tilbudet gjelder er mangelfull. Omkring en tredjedel av de spurte hadde benyttet tilbudet, og 70 % av disse oppgav at dette hadde ført til at de enten satte igjen bilen hjemme eller lot være å sitte på i privatbiler på lørdag kveld og natt til søndag. Analyser av skadetall for den perioden "Trygt heim.." har vært virksom, viser en redukson på mellom 22 og 30 % skadde og drepte i aldersgruppen 16-30 år. Nedgangen er imidlertid ikke statistisk pålitelig, og kan skyldes tilfeldige svingninger i skadetall.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger