Du er her

Effektkatalog for trafikksikkerhetstiltak

Forfattere: Rune Elvik, Ulf Rydningen
Rapportnr: 572/2002
ISBN: 82-480-0260-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer detaljerte opplysninger om de forventede virkninger av en rekke trafikksikkerhetstiltak. Normalverdier for disse tiltakenes kostnadseffektivitet er beregnet og det er gjort nytte-kostnadsanalyser av tiltakene. Bruken av effekttall og tall for kostnadseffektivitet ved planlegging av trafikksikkerhetstiltak forklares.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger