Du er her

Nytte-kostnadsanalyse av ny rekkverksnormal

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 547/2001
ISBN: 82-480-0232-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inneholder en nytte-kostnadsanalyse av ny rekkverksnormal. I tillegg til rekkverk er fjerning av faste hindre nær vegen og utflating av sideterreng tatt med som mulige alternative tiltak til rekkverk. Analysene viser at nytten av rekkverk er større enn kostnadene på de mest trafikkerte vegene. På veger med trafikk under 1.500 kjøretøy per døgn er nytten av rekkverk vanligvis mindre enn kostnadene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger