Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nyttekostnadsanalyse av skadeforebyggende tiltak

Nyttekostnadsanalyse av skadeforebyggende tiltak

Forfattere: Alena Katharina Høye, Rune Elvik
Rapportnr: 933/2007
ISBN: 978-82-480-0835-4
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0836-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer eksempler på skadeforebyggende tiltak som er samfunnsøkonomisk lønnsomme på ulike skadeområder: Vegtrafikkulykker, arbeidsulykker og yrkesskader, naturskader, brann, skader blant eldre, fritidsulykker og forgiftninger. Det diskuteres i hvilken grad samfunnets innsats for å forebygge skader er tilstrekkelig omfattende og om de mest effektive skadeforebyggende tiltak blir benyttet. Dagens bruk av skadeforebyggende tiltak bygger ikke strengt på nyttekostnadsanalyser. Analysene av tiltak som er presentert i denne rapporten illustrerer at bruk av nyttekostnadsanalyser kan bidra til en mer effektiv bruk av ressurser til skadeforebygging.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger