Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Opplegg for konsekvensanalyser av tiltak for gående og syklende

Opplegg for konsekvensanalyser av tiltak for gående og syklende

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 1103/1998
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Notatet beskriver elementer som bør inngå i en konsekvensanalyse og nytte-kostnads-analyse av tiltak for gående og syklende. Dagens kunnskap om relevante konsekvenser gjennomgås. Det gis eksempler på nytte-kostnadsanalyser. Behovet for bedre data-grunnlag og videre forskning påpekes.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger