Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Førerstøttesystemer: Beregning av trafikksikkerhetseffekter ved ulike implementeringsnivåer

Driver support systems: Estimating road safety effects at varying levels of implementation

Forfattere: Truls Vaa, Terje Assum, Rune Elvik
Rapportnr: 1304/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1504-8
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Vegdirektoratet (VD) ønsket beregninger av førerstøttesystemer som kan bidra å redusere antall drepte i trafikken. Prosjektet tok for seg følgende systemer: Intelligent fartstilpasning (ISA), toppfartssperre, alkolås, bilbeltelås, varsling av sovning/tretthet, programmering av elektronisk nøkkel (”Smartcard”), adaptiv cruisekontroll/automatisert nedbremsing (ACC), og elektronisk stabilitetskontroll (ESC). For de fleste av disse benyttes anslag som er basert på studier av dødsulykker og medvirkende årsaker som systemene antas å kunne ha virket på. Det mest effektive er ISA med et anslag på 41 sparte liv pr år i Norge, det minst effektive er toppfartssperre med 8 sparte liv pr år. For de øvrige systemene varierer anslagene mellom14,9 og 37,5 sparte liv pr år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger