Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Verdien av liv - et forskningsprograms vekst og fall

Verdien av liv - et forskningsprograms vekst og fall

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 1531/2016
ISBN: 978-82-480-1808-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1377-8
Språk: Engelsk
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten gir en historisk og vitenskapsfilosofisk rekonstruksjon av forskning om økonomisk verdsetting av trafikksikkerhet ved å bygge på Imre Lakatos’ teori om vitenskapelige forskningsprogrammer. Denne teorien viser seg å egne seg godt til en rekonstruksjon av verdsettingsforskningen. Den kan bidra til å forklare at forskning videreføres selv om den gir svært sprikende resultater og resultater som strider mot teorigrunnlaget for forskningen. Teorigrunnlaget er etter hvert reformulert, slik at noen resultater som før var i strid med det ikke lenger er det.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger