Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hva koster helse-, miljø- og sikker-hetsproblemer i næringslivet det norske samfunn?

Hva koster helse-, miljø- og sikker-hetsproblemer i næringslivet det norske samfunn?

Forfattere: Peter Christensen, Rune Elvik, Karl-Erik Hagen
Rapportnr: 377/1997
ISBN: 82-480-0033-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inneholder en beregning av de sam-funnsøkonomiske kostnader ved helse-, miljø-og sikkerhetsproblemer i næringslivet. Kostnadene er beregnet til 26,9 milliarder kr. De virkelige kostnadene er høyere, da det ikke fantes gode nok opplysninger til å inkludere alle helse-, miljø-og sikkerhetsproblemer i beregningene. Det er anslått at 38% av kostnadene er internalisert av bedriftene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger