Du er her

Trafikksikkerhet for tunge kjøretøy

Forfattere: Alena Katharina Høye, Rune Elvik, Tor-Olav Nævestad
Rapportnr: 1927/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1983-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten inneholder oppdaterte versjoner av seks kapitler i Trafikksikkerhetshåndboken som handler om tunge kjøretøy, i hovedsak om godsbiler: Bilbelter i tunge kjøretøy; Sikkerhetsutstyr, tekniske feil, stabilitet og last; Transport av farlig gods; Tunge godsbiler, type, vekt og størrelse; Toppfartssperre; Utekontroll av kjøretøy

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger