Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Dødsrisiko i vegtrafikken og i andre aktiviteter

Dødsrisiko i vegtrafikken og i andre aktiviteter

Forfattere: Stein Fosser, Rune Elvik
Rapportnr: 1038/1996
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

På grunnlag av offentlige registre og statistikk over drepte i ulike aktiviteter og reisevirksomhet, samt opplysninger om av personers tidsbruk i ulike aktiviteter, er det beregnet antall drepte pr 100 million persontimer i ulike aktiviteter. Innen yrkesgrupper er luftfart og fiske og fangst forbundet med høy risiko. Moped- og motorsykkelkjøring er det desidert mest risikofylte innen vegtrafikk. Også i fritidsbåt er dødsrisikoen høy.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger