Du er her

Nytte-kostnadsanalyse av redningshelikoptrene

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 1033/1996
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Notatet beskriver en nytte-kostnadsanalyse av redningshelikoptre i Norge. Dagens opplegg for redningshelikoptertjeneste og 2 alternativer til denne er vurdert. Dagens redningshelikopter-tjeneste gir en nytte som 5,4 ganger større enn kostnadene. Et krav om 15 minutters responstid, mot 60 minutter idag, er også samfunnsøkonomisk lønnsomt

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger