Du er her

Nytte-kostnadsanalyse av redningshelikoptrene

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 1033/1996
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Notatet beskriver en nytte-kostnadsanalyse av redningshelikoptre i Norge. Dagens opplegg for redningshelikoptertjeneste og 2 alternativer til denne er vurdert. Dagens redningshelikopter-tjeneste gir en nytte som 5,4 ganger større enn kostnadene. Et krav om 15 minutters responstid, mot 60 minutter idag, er også samfunnsøkonomisk lønnsomt

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger