Du er her

  • > Publikasjoner
  • > En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken

En komparativ analyse av ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 964/2008
ISBN: 978-82-480-0886-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0887-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten sammenligner ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken med hensyn til at disse skal fremme rasjonalitet, rettferdighet, etisk forsvarlighet, demokratisk legitimitet og enkelhet og entydighet. Det konkluderes med at ingen av dagens normative premisser fullt ut oppfyller alle disse kravene. Muligheter for videre utvikling av de normative premisser for transportsikkerhetspolitikken drøftes.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger