Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den norske verdsettingsstudien - Sammendragsrapport

Den norske verdsettingsstudien - Sammendragsrapport

Forfattere: Hanne Samstad, Farideh Ramjerdi, Knut Veisten, Ståle Navrud, Kristin Magnussen, Stefan Flügel, Marit Killi, Askill Harkjerr Halse, Rune Elvik, Orlando San Martin
Rapportnr: 1053/2010
ISBN: 978-82-480-1130-9
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1037-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

TØI og Sweco har gjennomført en verdsettingsstudie for å utvikle og frambringe oppdaterte enhetspriser til bruk ved vurdering av samferdselstiltak i Norge. Det er sett på tidskostnader, ulykkeskostnader, punktlighetsgevinster, komfort, utrygghetsfølelse, helsevirkninger, støykostnader og kostnadene ved luftforurensning. I denne samlerapporten er anbefalte verdier for tid, sikkerhet og miljø kort presentert. Mer grundig gjennomgang av beregningsmåte og metode for verdsettingene er gjort i dokumentasjonsrapportene 1053 a-h.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger