Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Opplegg for nytte-kostnadsanalyse av Nederlands trafikksikkerhetsplan

A Framework for Cost Benefit Analysis of the Dutch Road Safety Plan

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 380/1997
ISBN: 82-480-0036-2
Språk: English

Rapporten beskriver et grunnlag for nytte-kostnadsanalyse av den nasjonale trafikksikkerhetsplanen i Nederland. Den drøfter begrepet bærekraftig trafikksikkerhet, ulykkeskostnader for Nederland og virkninger av ulike tiltak. Eksempler på nytte-kostnadsanalyser og kostnadseffektivitetsanalyser gis

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger