Du er her

Trafikksikkerhetsvirkninger av tiltak

Forfattere: Alena Katharina Høye, Rune Elvik, Michael Wøhlk Jæger Sørensen
Rapportnr: 1157/2011
ISBN: 978-82-480-1248-1
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1247-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten inneholder en forkortet presentasjon av de beste og nyeste estimater av virkninger på antall skadde og drepte for 77 utvalgte trafikksikkerhetstiltak fra Trafikksikkerhetshåndboken. Informasjonen kan brukes ved planlegging og prioritering mellom ulike trafikksikkerhetstiltak i blant annet arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023. Kvaliteten av hvert virkningsestimat er vurdert og angitt. Empirisk Bayes metode bør benyttes ved estimering av den forventede virkning av tiltakene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger