Du er her

Fart og trafikksikkerhet - nye modeller

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 1296/2014
ISBN: 978-82-480-1492-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1491-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Tidligere utviklede modeller av sammenhengen mellom trafikkens gjennomsnittsfart og trafikksikkerhet er oppdatert. Det finnes to hovedmodeller: Potensmodellen og eksponentialmodellen. Begge kan benyttes. Studier av sammenhengen mellom fartsvariasjon og trafikksikkerhet er gjennomgått. Disse studiene tyder på at økt fartsvariasjon øker risikoen for ulykker. Det er foeløpig ikke mulig å tallfeste denne sammenhengen særlig presist.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger