Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Virkninger på trafikkulykker av redusert bruk av piggdekk i norske byer

Effects on accidents of reduced use of studded tyres in Norwegian cities

Forfattere: Rune Elvik, Joanna Kaminska
Rapportnr: 1145/2011
ISBN: 978-82-480-1223-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1222-1
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Virkninger på trafikkulykker av redusert bruk av piggdekk i fem norske byer er undersøkt. De fem byene er Oslo, Drammen, Stavanger, Bergen og Trondheim. Undersøkelsen omfatter perioden 2002-2009. Med unntak av Stavanger var det en klar tendens til redusert bruk av piggdekk i alle byene. I gjennomsnitt er det beregnet at redusert bruk av piggdekk har ført til 2 prosent flere personskadeulykker i piggdekksesongen. Antall ulykker med materiell skade er praktisk talt uendret. Resultatene stemmer godt overens med resultater av en tilsvarende undersøkelse som ble gjort i 2000.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger