Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Kjørelys: En systematisk oppsummering av virkninger for trafikksikkerhet

Daytime running lights - a systematic review of effects on road safety.

Forfattere: Rune Elvik, Peter Christensen, Svenn Fjeld Olsen
Rapportnr: 688/2003
ISBN: 82-480-0392-2
Språk: English

Rapporten gir en systematisk oppsummering av foreliggende kunnskap om virkninger på trafikksikkerheten av kjørelys på dagtid. Det er utført en meta-analyse av 25 studier om kjørelys på bil og 16 studier om kjørelys på motorsykkel. En nytte-kostnadsanalyse av fem alternativer for obligatorisk bruk av kjørelys i EU er utført. Kjørelys om dagen reduserer antall flerpartsulykker i dagslys med 5-10%. Nytten av å bruke kjørelys er større enn kostnadene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger