Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Fart og trafikkulykker: evaluering av potensmodellen

Speed and road accidents: an evaluation of the Power Model

Forfattere: Rune Elvik, Peter Christensen, Astrid Helene Amundsen
Rapportnr: 740/2004
ISBN: 82-480-0451-1
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Sammenhengen mellom fart og trafikkulykker er studert ved hjelp av en meta-analyse av 98 undersøkelser med til sammen 460 resultater. Studien gir sterk støtte til potensmodellen, som uttrykker sammenhengen mellom fart og trafikkulykker, eller skadde personer, i form av et sett av potensfunksjoner. Endringer i fart har stor betydning for trafikksikkerheten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger