Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Økonomisk verdsetting av ikke-markedsgoder i transport.

Økonomisk verdsetting av ikke-markedsgoder i transport.

Forfattere: Rune Elvik, Knut Sandberg Eriksen, Kjartan Sælensminde, Knut Veisten
Rapportnr: 835/2006
ISBN: 82-480-0638-7
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0639-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten drøfter behovet for nye verdsettinger av ikke-markedsgoder til bruk i nyttekostnadsanalyser av transporttiltak, foreslår hvilke goder man bør ta sikte på å verdsette og drøfter viktige metodekrav til en verdsettingsstudie. Kostnadene ved en slik studie anslås.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger