Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den norske verdsettingsstudien. Ulykker - Verdien av statistiske liv og beregning av ulykkenes samfunnskostnader

Den norske verdsettingsstudien. Ulykker - Verdien av statistiske liv og beregning av ulykkenes samfunnskostnader

Forfattere: Knut Veisten, Stefan Flügel, Rune Elvik
Rapportnr: 1053c/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1105-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I denne rapporten presenterer vi grunnlaget for nye anbefalte verdier for tap av liv og helse som følge av ulykker i transport. Disse verdiene, ulykkeskostnadene, blir gitt pr skadetilfelle etter skadegrad, og de vil omfatte såkalte realøkonomiske komponenter (medisinske -, materielle - og administrative kostnader, samt produksjonsbortfall) pluss den såkalte velferdseffekten, dvs. verdien av statistiske liv og lemmer (verdsetting av ulykkesrisikoreduksjon). De oppdaterte realøkonomiske kostnadene er framkommet ved en revidering av de estimatene som ligger til grunn for eksisterende offisielle verdier. Beregningen av verdien av statistiske liv og lemmer har utgjort hoveddelen av det arbeidet som rapporten dokumenterer. Den oppdaterte velferdseffekten er framkommet ved bruk av spørreskjemabaserte metoder for uttrykte preferanser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger