Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hva forklarer nedgangen i antall drepte og hardt skadde i trafikken fra 2000 til 2012?

Hva forklarer nedgangen i antall drepte og hardt skadde i trafikken fra 2000 til 2012?

Forfattere: Alena Katharina Høye, Torkel Bjørnskau, Rune Elvik
Rapportnr: 1299/2014
ISBN: 978-82-480-1500-0
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1498-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Fra 2000 til 2012 gikk antall drepte og hardt skadde i trafikken sterkt ned. Denne rapporten peker på mulige forklaringer på denne nedgangen. De to viktigste er at kjøretøyene er blitt sikrere og at farten har gått ned. Det har vært en spesielt sterk nedgang i drepte og hardt skadde blant barn, unge førere og førere av moped og motorsykkel.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger