Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Verktøy for sikkerhetsstyring av veger - Ulykkesmodeller og virkningsfaktorer

Verktøy for sikkerhetsstyring av veger - Ulykkesmodeller og virkningsfaktorer

Forfattere: Rune Elvik, Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1924/2022
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1980-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Ulykkesmodeller og tall eller funksjoner som viser virkninger av trafikksikkerhetstiltak (virkningsfaktorer) er viktige verktøy for å bedre trafikksikkerheten på den mest effektive måten. Rapporten går gjennom og sammenligner norske ulykkesmodeller og virkningsfaktorer med dem som er utviklet i andre land. Norske ulykkesmodeller og virkningsfaktorer holder høy faglig standard og er på linje med det beste som er utviklet i andre land. Hoved¬oppgaven framover er å oppdatere og videreutvikle ulykkesmodellene og virkningsfaktorene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger