Du er her

Bedre trafikksikkerhet i Norge

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 446/1999
ISBN: 82-480-0109-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapport
Summary

Rapporten inneholder en beregning av konsekvenser av fem alternative strategier for bruk av trafikksikkerhetstiltak. Beregningene viser at det er mulig å redusere antallet drepte og skadde i trafikken betydelig. En videreføring av dagens bruk av trafikksikkerhetstiltak er ikke tilstrekkelig til å oppnå dette. De beste resultater oppnås ved å satse på samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak. Det er da mulig å redusere antallet drepte med ca 180 personer per år og antall skadde og drepte med ca 4.300 personer per år. Dette kan oppnås uten at det er nødvendig å øke bevilgningene til trafikksikkerhetstiltak.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger