Du er her

Katastroferisiko i transport.

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 417/1999
ISBN: 82-480-0076-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten inneholder en beregning av den forventede årlige hyppighet av store ulykker ved transport. Med store ulykker menes ulykker der mer enn 20 mennesker blir drept. Hyppigheten av slike ulykker er beregnet til ca 1 pr 11 år for luftfart, 1 pr 25 år i skipsfart, 1 pr 100 år i jernbanetrafikk og 1 pr ca 46.500 år i vegtrafikk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger