Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Nytte-kostnadsanalyse av trafikksikkerhetstiltak for ubeskyttede trafikanter og uerfarne førere

Cost-Benefit Analysis of Safety Measures for Vulnerable and Inexperienced Road Users

Forfattere: Rune Elvik
Rapportnr: 435/1999
ISBN: 82-480-0097-4
Språk: English

Rapporten beskriver grunnlaget for nytte-kostnadsanalyser av trafikksikkerhetstiltak for ubeskyttede trafikanter og uerfarne førere og gir eksempler på slike tiltak. Ubeskyttede trafikanter er fotgjengere, syklister og personer på moped eller motorsykkel. Det påpekes at resultater av nytte-kostnadsanalyser sjelden kan generaliseres internasjonalt.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger