Du er her

Nyt etappemål for trafiksikerhed i Sverige

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Rune Elvik, Terje Assum, Marika Kolbenstvedt
Rapportnr: 930/2007
ISBN: 978-82-480-0831-6
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0832-3
Språk: Danish
Vedlegg Sammenfatning
Hele rapporten
Summary

Svensk trafiksikkerhedsarbejde er baseret på nulvisionen suppleret med kvantitative mål for afgrænsede tidsperioder. Det seneste mål på 270 dræbte pr. år gældende for 1996-2007 vil ikke blive opfyldt. Vägverket skal derfor foreslå et nyt mål gældende fra 2008. Vägverket har udviklet en model for det fremtidige trafiksikkerhedsarbejde, hvor nøgleordene er løbende opfølgning, forpligtigelse fra relevante aktører og tilstandsmål. De valgte tilstandsmål er hastighed, sikkerhed på veje i åbent land, sikkerhed på veje i byområder, bilers sikkerhed, promillekørsel, brug af sikkerhedssele og brug af cykelhjelm. TØI vurderer, at fuld opfyldelse af disse mål suppleret med opfyldelse af få andre tilstandsmål årligt kan spare 230 dræbte. Det kræver dog omfattende og gennemgribende trafiksikkerhedstiltag. Realismen kan derfor drøftes. Tre andre scenarier er derfor også blev vurderet. Det er fokus på systemudformere, trafikantadfærd og uændret trafiksikkerhedsarbejde. Her vil reduktionen være 110-190 dræbte pr. år.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger