Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Utpekning og analyse av ulykkesbelastede steder og sikkerhetsanalyser av vegsystemer - Beste metoder og implementering

Black Spot Management and Safety Analysis of Road Networks - Best Practice Guidelines and Implementation Steps

Forfattere: Michael Wøhlk Jæger Sørensen, Rune Elvik
Rapportnr: 919/2007
ISBN: 978-82-480-0809-5
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0810-1
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Whole report
Summary

Rapporten sammenfatter moderne tilnærmingsmåter og beste metoder for utpekning og analyse av ulykkesbelastede steder, sikkerhetsanalyser av vegsystemer og evaluering av tiltakenes virkninger. Rapporten beskriver også hvordan disse anbefalingene kan implementeres. Det anbefales at ulykkesbelastede steder utpekes ved bruk av modellbaserte metoder, helst den empiriske Bayes metode. For dette formål er det nødvendig å ha entydig stedfestede ulykkes-, trafikk- og vegdata. Analysen bør gjøres som en blind sammenligning mellom ulykkesstedet og et sikkert sted. Alternativt bør stedet sammenlignes med et normalt ulykkesmønster. Evalueringen bør gjøres som en empirisk Bayes før-etter-analyse eller ved bruk av korreksjonsfaktorer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger