Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Hvor mye kan antall drepte og hardt skadde i trafikken reduseres? Foreløpige beregninger

Hvor mye kan antall drepte og hardt skadde i trafikken reduseres? Foreløpige beregninger

Forfattere: Rune Elvik, Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1417/2015
ISBN: 978-82-480-1639-7
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1638-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det er gjort en beregning av det maksimale potensialet for å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken. Med eksisterende tiltak er potensialet en nedgang på ca. 55 % i antall drepte og en nedgang på ca. 40 % i antall hardt skadde. Tas nye tiltak med moden teknologi i bruk, øker potensialet for reduksjon til ca. 60 % for drepte og ca. 45 % for hardt skadde.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger