Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Store ulykker i transport. Hyppighet, utviklingstrekk, forebyggingsmuligheter.

Store ulykker i transport. Hyppighet, utviklingstrekk, forebyggingsmuligheter.

Forfattere: Rune Elvik, Svenn Fjeld Olsen
Rapportnr: 748/2004
ISBN: 82-480-0460-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Rapporten presenterer oppdaterte anslag på det langsiktige, forventede antall store ulykker i transport i Norge. Med store ulykker menes ulykker med minst 5 drepte. Det anslås at man kan forvente 1,8 slike ulykker per år. Mulighetene for å forebygge store ulykker drøftes. Store ulykker kan ikke regnes som vanskeligere å forebygge enn små ulykker. Teknikker for avveining mellom forebygging av små ulykker og forebygging av store ulykker drøftes.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger